top of page

Verlichting

Standaard binnenverlichting

Wettelijke bepaling(en) 

 • Bouwbesluit

 • Arbeidsomstandighedenwet

 • Arbeidsomstandighedenbesluit

Wettelijke controle en onderhoud

 • ?

Branche organisatie(s)      
NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde) www.nsvv.nl

Norm(en)

NEN 1010             Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 3140             Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN-EN 12464-1   Licht en verlichting – werkplekverlichting – Deel 1: werkplekken binnen

NEN-EN 15193      Energieprestatie van gebouwen - Energie-eisen voor verlichting

Publicatie(s) richtlijnen
NSVV    BV-402 Toelichting op NEN-EN 12464-1 Werkplekverlichting - NSVV werkplekken binnen

NSVV    BV-403 Praktijkdocument Verlichting voor onderwijsinstellingen

NSVV    BV-404 Praktijkdocument Verlichting in kantoorgebouwen

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema

 • Groepenverklaring


Noodverlichting

Wettelijke bepaling(en)

 • Bouwbesluit

 • Arbeitsomstandighedenwet

 • Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

 • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)

Wettelijke controle en onderhoud

 • De controle en het onderhoud van een vluchtrouteaanduiding vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.

 • De controle en het onderhoud van een noodverlichtingsinstallatie vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.

 

Branche organisatie(s)       
NVFN (Nederlandse Vereniging van Fabrikanten Noodverlichting) www.nvfn.nl  

 

Norm(en)

NEN 1010                        Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 3140                        Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN-EN 1838                  Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting

NEN 6088                        Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden

NEN-EN-IEC 60598-2-22   Verlichtingsarmaturen - Deel 2-20: Bijzondere eisen - Verlichtingsgarnituren

Pr-EN 50172                    Europese ontwerpnorm voor toepassing en onderhoud noodverlichtingsystemen

NEN-EN 50172                 Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen

 

 

Publicatie(s) richtlijnen
NVFN      Ontwerpgids noodverlichting

ISSO       Cursusboek noodverlichtingsdeskundige

ISSO       Publicatie 79, inspectie en onderhoud aan noodverlichting

SBR        Praktijkrichtlijn brandveiligheid in hoge gebouwen

 

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • (Tekening) gebruiksvergunning

 • Grondschema, Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema

 • Groepenverklaring

 • Logboek Noodverlichtingsinstallatie

Sportverlichting

Wettelijke bepaling(en)

 • ?

Wettelijke controle en onderhoud

Branche organisatie(s)       

Normen
NEN 1010           Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 3140           Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN-EN 12193    Licht en verlichting – Sportverlichting

Publicatie(s) richtlijnen
NSVV         HI-103 Algemene richtlijn betreffende lichthinder. Deel 1 Algemeen en Grenswaarden voor sportverlichting

NSVV         SV-320 Verlichting voor Sportaccommodaties: Algemene grondslagen

NSVV         SV-321 Verlichting voor Sportaccommodaties: Hockey

NSVV         SV-322 Verlichting voor Sportaccommodaties: Korfbal

NSVV         SV-323 Verlichting voor Sportaccommodaties: Voetbal

NSVV         SV-324 Verlichting voor Sportaccommodaties: Binnensporten

NSVV         SV-325 Verlichting voor Sportaccommodaties: Tennis

NSVV         SV-326 Verlichting voor Sportaccommodaties: Atletiek

NSVV         SV-327 Verlichting voor Sportaccommodaties: Honk en Softbal

NSVV         SV-328 Verlichting voor Sportaccommodaties: Zwemmen

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Grondschema, Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema

 • Groepenverklaring

Reclame verlichting

Wettelijke bepaling(en)

 • ?

Wettelijke controle en onderhoud 

 • ?

Branche organisatie(s)       

Norm(en)
NEN 1010    Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 3140    Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

Publicatie(s) richtlijnen
NSVV          HI-105 Algemene richtlijn betreffende lichthinder. Deel 4 reclameverlichting

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Grondschema, Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema

 • Groepenverklaring

Elektrotechnisch

Elektrotechnische installaties

Wettelijke bepaling(en)

 • Bouwbesluit 2003

 • Regeling Bouwbesluit 2003

 

Wettelijke controle en onderhoud

 • Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd.

 •  Van iedere elektrische installatie zijn duidelijke, steeds bijgewerkte schema’s beschikbaar alsmede alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.

 

Branche organisatie(s)        

Norm(en)

NEN 1010                     Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 1041                     Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties

NEN 3134                     Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in medisch gebruikte ruimten (vervallen)

NEN 2768                     Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een woonfunctie

NEN-EN 50110              Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Algemene bepalingen

NEN 3140                     Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 5152                     Europese normgeving elektrotechnische symbolen

NEN-EN-IEC 60079-14   Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties

NEN-EN-IEC 61241-14   Elektrisch materieel voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen – Deel 14: Keuze en installatie

NEN-EN-IEC 61241-17   Elektrisch materieel voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen - Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties in gevaarlijke gebieden (anders dan in mijnen) (vervallen)

NEN-EN-IEC 60204-1    Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar - Deel 1: Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10

Publicatie(s) richtlijnen

NPR 5310   Praktijkrichtlijnen bij NEN 1010

NPR 7910   Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar - Deel 1: Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10

NTA 8025    Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen

Stroomlijn    Vakblad Sterkin

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Grondschema, Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema

 • Groepenverklaring

 • 1e inspectierapport

 • Periodiek inspectierapport

 • Aanwijsbeleid installatieverantwoordelijke en vakbekwaam persoon

bottom of page