top of page

EXPLOSIEVEILIGE VERLICHTING

ATEX

ATEX staat voor de Franse woorden ATmosphère EXplosible.

Het ATEX-systeem - bestaande uit o.a. de ATEX 95 en ATEX 137-richtlijn - is ontwikkeld om bedrijven die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met explosieve atmosferen veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke) ongevallen te verminderen.

 

ATEX 137 en ATEX 95
De Europese Commissie heeft regels opgesteld om veilig te kunnen werken op werkplekken waar een kans op explosies aanwezig is. Bedrijven die met explosierisico’s te maken kunnen krijgen zijn bijvoorbeeld industrie, gas- en energiebedrijven, raffinaderien en landbouw- en recyclingbedrijven. De regels zijn vastgelegd in de Richtlijnen ATEX 95 en ATEX 137:

  • ATEX 95
    De ATEX 95-richtlijn (richtlijn 94/9/EG) is speciaal voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is.

  • ATEX 137
    De ATEX 137-richtlijn (1999/92/EEG) geldt voor werknemers en heeft als doel om veilig te werken en ongevallen te voorkomen.

 

Explosieveilige armaturen
Een explosiegevaarlijke atmosfeer is een mengsel van lucht (zuurstof) en brandbare gassen, dampen, nevels of stoffen onder atmosferische omstandigheden waarin de verbranding na ontsteking over het totale onverbrande mengsel overslaat. In een explosiegevaarlijke ruimte kan de atmosfeer op grond van de plaatselijke en bedrijfsmatige verhoudingen explosiegevaarlijk worden. In de algemene bepalingen van de EN 50014 worden elektrische apparaten voor explosiegevaarlijke ruimten in groepen en temperatuurklassen ingedeeld. Elektrische apparaten zijn in de regel voor een omgevingstemperatuur van -20°C tot +40°C uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt.

 

Temperatuurklassen
Een belangrijke parameter voor de indeling van gassen is de ontstekingstemperatuur. De ontstekingstemperatuur is de onderste temperatuurwaarde van een oppervlakte, waarbij een explosiegevaarlijke atmosfeer wordt ontstoken. De maximale oppervlaktetemperatuur van een elektrisch bedrijfsmiddel moet steeds kleiner zijn dan de ontstekingstemperatuur van gas- c.q. damp/lucht mengsel, waarin het toegepast wordt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over ATEX op de website van Euronorm.net.

bottom of page